» ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013

IT VECTOR sp. z o.o. ogłasza konkurs na projekt realizowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

„Stworzenie platformy do zarządzania mikropożyczkami.”

Ogólny opis projektu
Wdrożenie portalu eksperckiego dostarczającego pracownikom funduszy pożyczkowych automatycznych narzędzi do realizacji zadań. Głównym założeniem jest dostarczenie narzędzi usprawniających proces obsługi pożyczek od przyjęcia wniosku do rozliczenia pożyczki oraz ewentualnych działań w ramach tzw. windykacji „miękkiej” i „twardej”.

Pozyskiwanie informacji
Szczegółowe warunki konkursu zamieszczone są na stronie internetowej oraz w biurze Zamawiającego (IT Vector sp. zo.o. ul. Szamotulska 67, 62-081 Baranowo) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem 501 270 876 oraz mailowo: biuro@itvector.pl

Składanie oferty
Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy realizującego usługę w ramach w/w projektu. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać na adres biura firmy lub przesłać mailowo. Termin składania ofert: to 24 grudnia 2013r do godziny 16:00 – decyduje data i godzina wpłynięcie oferty do Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:
» IT VECTOR - zapytanie ofertowe 01/POIG8.1/2013
» IT VECTOR - ZAŁĄCZNIK 1 - formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego